مراسم افتتاحیه و نواختن زنگ مهر

آغاز سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مبارک باد