نخستین جشنواره خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

قابل توجه  کلیه دانش آموزان:

نخستین جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی  در تابستان امسال برگزار می گردد.جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه   www.stideas-src.medu.ir  مراجعه نمایید. مهلت ارائه طرح ها و ایده ها تا پایان تیر ماه می باشد.همچنین جهت استفاده از محتوای آموزشی به پایگاه   https://stideas.ir ‌  مراجعه نمایید.

ضمنا با توجه به عدم برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی ،دانش آموزان می توانند طرح های کارآفرینی و دست سازه ها و ... را در این طرح ثبت نمایند.

شیوه نامه برگزاری این جشنواره  را از اینجا دریافت نمایید.

مرحله دوم آزمون سنجش و پیشرفت تحصیلی سمپاد

آنچه در مورد آزمون سمپاد ۲ باید بدانید:

_ سوالات به صورت چهار گزینه ای هستند.
_ آزمون نمره منفی دارد.
_ سوالات آزمون از ۷۰ درصد محتوای کتب طراحی شده اند.
_ ۴۰ درصد سوالات آزمون از نوبت اول و ۶۰ درصد از بخش دوم بودجه بندی است.
_ این آزمون صرفاً جهت خودسنجی دانش آموزان است و نتایج آن برای هیچگونه ارزشیابی رسمی مستمر و پایانی استفاده نمی شود.
_ آزمون پایه هفتم ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۷ اردیبهشت،
آزمون پایه هشتم ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت
و آزمون پایه نهم ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.
_ آزمون از طریق آدرس اینترنتی sampad.razaviedu.ir به صورت همزمان راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
_ شناسه و رمز ورود به سامانه برای هر دانش آموز، کد ملی او است.
_ همانند آزمون سمپاد ۱، برای نفرات برتر امتیازات آموزشی ثبت میشود.
_ ترتیب سوالات آزمون و گزینه های آن برای داوطلبان به صورت تصادفی ایجاد می گردد.
_ برای آشنایی با سامانه برگزاری آزمون مجازی، از تاریخ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، محتوای آزمون مرحله اول سنجش و پایش علمی دانش‌آموزان استعدادهای درخشان، برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۸، در سامانه بارگذاری و جهت استفاده دانش آموزان فعال می باشد؛ لذا به منظور آشنایی دانش آموزان با سامانه و رفع اشکالات احتمالی، شرکت دانش آموزان در این آزمون مورد تاکید می باشد.