نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول استعداد های درخشان شهید بهشتی خرم آباد

با حمد و ثنای الهی و سپاس از همه کاندیداها و رای دهندگان محترم، اسامی منتخبین و نمایندگان اولیا محترم برای عضویت در انجمن اولیا ومربیان مشخص شدند.
در نتیجه، پس از شمارش آرا، افراد زیر، به ترتیبٍ کسبٍ بیشترین رای، به عضویت اصلی انجمن اولیا و مربیان درآمدند.

۱-هدایت بهنام
۲- یحیی جودکی
۳- صادق نیکنام
۴- فرشته حسن زاده
۵- پریسا جهانی زاده
۶- یاور موسوی نیا
۷- حسین رفیعی
۸- بهارک صفرزاده

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای منتخبین، تاریخ و دستورات اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه، متعاقبا به این عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد.