کسب رتبه سوم جشنواره نوجوان خوارزمی

درسومین دوره جشنواره علمی پژوهشی نوجوان خوارزمی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول از سراسر کشور در مشهدمقدس و در رشته پژوهش، دانش آموز سینا امیری از دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم آباد موفق به کسب رتبه سوم این جشنواره گردید. این موفقیت را به وی و خانواده ایشان و دبیران و دانش آموزان مرکز تبریک عرض می نماییم.