اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

خرم آباد- خ امام خمینی

تلفن :

06633302630

فکس :

06633302630

 آدرس وب سایت :

www.beheshtisch1.ir

 آدرس ایمیل :

sampad_kh@yahoo.com

 نشانی دبیرستان شهید بهشتی بر روی نقشه